Sgiliau Geiriadur a’r Treigladau

1

Dydd Gwener Mai 8

Ces i ddiwrnod ofnadwy yn yr ysgol heddiw! Yn gyntaf, anghofiais fy ngwaith cartref yn y car. Yna syrthiodd Anna dros ei chot a tharo’i phen yn erbyn fy mhen-glin i! Yn y diwedd, roedd rhaid i’r ddwy ohonom fynd i’r ysbyty. Cafodd Anna bedwar pwyth yn ei thalcen, ond roeddwn i’n iawn, diolch byth.

2

chastell ddesg ddrws fam-gu ferch nghosbi mhen mys phont tharo cosbi merch taro chwaer dyn bysedd afal merched nain wy trên theatr teledu llyfr desg castell pontydd wiced drysau pen