Gwella'r Gair
1 Sgiliau Geiriadur a’r Treigladau 2 Atalnodi 3 Cysyllteiriau 4 Enwau 5 Ansoddeiriau 6 Adferfau 7 Rhagenwau 8 Berfau 9 Arddodiaid
Atebion Adran A | Atebion Adran B