Enwau

1

  1. Roedd y ar y bwrdd.
  2. Mae mewn tîm tennis.
  3. Mae'r ysgol yn dda iawn.
  4. Roedd wyth yn y grŵp.
  5. Roedd llawer o yn y rysáit.

2