Ansoddeiriau

1

GWAHODDIAD I BARTI PEN-BLWYDD CYFFROUS

Parti pwy: Steffan Jones

Ble: Yn y ganolfan hamdden newydd

Pryd: Dydd Sadwrn, Gorffennaf 11

Beth fydd yn digwydd:

Bwyd blasus, consuriwr doniol, gemau bywiog a digon o hwyl

Atebwch erbyn dydd Sadwrn, Gorffennaf 4, os gwelwch yn dda.

2

Eira
  1. Mae hi’n .
  2. Mae hi’n .
  3. Mae ei thrwyn hi’n .
  4. Mae ei llygaid hi’n .
  5. Mae ei cheg hi’n .
  6. Mae ei botymau hi’n .
  7. Mae ei sgarff hi’n .
  8. Mae ei het hi’n .

3

£200,000

2016

Tŷ Ni
Tŷ Ni

£100,000

2000

Cartref
Cartref

£500,000

1588

Preswylfa
Preswylfa
ydy’r mwyaf.
ydy’r lleiaf.
ydy’r hynaf.
ydy’r mwyaf newydd.
ydy’r drutaf.
ydy’r rhataf.

4

Llenwch y bylchau o dan y pobl eira:

Eurig

Oed: 2 ddiwrnod

Maint: 0.5 metr
Eurig

Eira

Oed: 4 diwrnod

Maint: 1 metr
Eira

Eurwyn

Oed: 5 diwrnod

Maint: 2 metr
Eurwyn
Cliciwch ar Cywir neu Anghywir.
Mae Eira’n fwy nag Eurwyn.
Mae Eurig yn llai nag Eira.
Mae Eira mor hen ag Eurwyn.
Mae Eurwyn yn hŷn nag Eurig.
Mae dillad Eurwyn mor lliwgar â dillad Eurig.
Eurig ydy’r hynaf.
Eurwyn ydy’r mwyaf.
Eurig ydy’r lleiaf.
Mae Eira’n hŷn nag Eurig.
Eira ydy’r ieuengaf.