Adferfau

1

‘n ofalus
yn ofnus
‘n gyflym
yn gyffrous

“Beth ydych chi’n wneud fan hyn?” gofynnodd llais cas i Ben a Lois.
“Rydyn ni’n chwilio am drysor,” atebodd Lois
, gan edrych o’i chwmpas yn nerfus i weld o ble roedd y llais yn dod. Doedd hi ddim yn gallu gweld neb.
“Trysor?” meddai’r llais. “Does dim trysor yma.”
“Ond rydyn ni wedi gweld map o’r ardal ac rydyn ni’n meddwl bod trysor o dan y goeden yma,” dywedodd Ben, gan deimlo
o dan y goeden.
“Dyna ni,” gwaeddodd
. “Rydw i’n gallu teimlo rhywbeth o dan wyneb y pridd. Dechreuodd gloddio gyda’i raw fach,
i ddechrau ond yna
wrth iddo weld bocs pren yn y pridd o dan y goeden.
Neidiodd perchennog y llais i lawr o’r goeden a glaniodd
wrth ochr Ben a’r bocs ...