Rhagenwau

1

brawd
chwpan
teulu
chaeau
deulu
mrawd
ceffylau
cwpan
gwpan
theulu
frawd
cheffylau
gaeau
geffylau
caeau

Bore da, blant.

Heddiw, mae tad Gwen, sef fy
wedi dod i’r ysgol i siarad â ni am ei
e. Mae ei
e’n ei helpu i ofalu am y ceffylau yn eu
nhw ar y fferm. Enillodd fy Gwen, fy nith i, ei
cyntaf am arddangos ceffylau yn y sioe eleni. Llongyfarchiadau iddi hi.

2

  1. Roedd ei pwdl hi yn y parc.
  2. Ble mae dy beic newydd di?
  3. Welaist ti ein bysgodyn aur ni?
  4. Daliodd fy cath i ddau aderyn ddoe.
  5. Mae pedair ystafell wely yn ei tŷ newydd e.