Berfau

1

maen
Rydw i’n
Mae
Rydyn
Rydw
mae hi’n
lwcus achos mae gen i ffrindiau gwych.
Mae Sioned yn ddeg oed ac
byw drws nesaf.
Cai yn naw oed ac mae e’n hoffi beicio.
ni’n mynd i’r parc bob nos Wener.
i’n hoffi mynd ar y siglenni ond
nhw’n mwynhau dringo’r wal ddringo yn y parc.
Maen nhw’n ffrindiau gwych.

2

 1. Wyt ti’n hoffi salad?

 2. Ydy Huw yn canu’n dda?

 3. Ydy’r bachgen yn chwarae pêl-droed?

 4. Wyt ti’n mwynhau nofio?

 5. Ydych chi’n hoffi tacluso, Erin a Cai?

 6. Ydych chi’n ffrindiau da?

 7. Wyt ti eisiau gwaith cartref heno?

 8. Ydyn nhw’n chwarae yn y tîm?

 9. Ydyn nhw’n siarad Cymraeg?

 10. Ydy hi’n oer heddiw?

3

Roeddwn
Doeddwn i
Roedd ffair
Doeddwn i ddim eisiau
Roeddwn i eisiau mynd
Doedd Cai ddim yn y sinema achos
Roeddwn i’n drist
ddim yn siopa.
i yn y dref ddydd Sadwrn.
i’r sinema gyda Cai.
yn y dref.
roedd o yn y ffair.
iawn.
mynd i’r ffair.

4

rhedon
gwisgais
Bwytais
Neidiais
aethon
rhedais
Gweithion
Canodd
rhedodd
Galwodd
Canodd y cloc larwm am saith o’r gloch y bore yma
i allan o’r gwely,
i’n gyflym a
i i lawr y grisiau.
i fy mrecwast ac es i i’r ysgol.
Ar yr iard,
Ceri i fyny ata i achos roedd hi eisiau chwarae gyda fi cyn mynd i mewn i’r ysgol.
y gloch a
ni i mewn i’r ysgol.
y Pennaeth, “Dim rhedeg, ferched!”
ni drwy’r bore ac yna
ni allan i chwarae.

5

 1. Oedd hi’n braf ddoe?

 2. Oeddet ti yn y tŷ neithiwr?

 3. Oeddet ti a’r teulu yn y gêm?

 4. Oedd tîm y dre’n chwarae?

 5. Oeddech chi’n gwylio’r gêm?

 6. Oedden nhw’n chwarae’n dda?

 7. Oedd Rhys yn y tîm?

 8. Oedd y gêm yn gyffrous?

 9. Oeddet ti’n mwynhau dy hun?

 10. Oeddet ti’n gwisgo sgarff y tîm?

6

Dim
Gwrandewch
Cerddwch
Stopiwch
Sefwch
Peidiwch

Pan fydd y larwm tân yn canu:

beth rydych chi’n ei wneud.

allan o'r adeilad yn dawel.

rhedeg.

mewn llinell wrth y ffens.

ar yr athrawon.

â chwarae o gwmpas!

7