Arddodiaid

1

1. Teithiais i i
aerdydd.
2. Cerddodd y plant ar
wybr yr arfordir.
3. Mae’r bag dan
esg Mrs Jones.
4. Ysgrifennwch ar
udalen newydd.
5. Mae Blwyddyn 4 yn mynd ar
rip i’r sw.

2

ar
at
i
wrth
Rhaid i ti ddweud
yr athro.
Wyt ti wedi rhoi’r llyfr
y silff?
Bydda i’n mynd
’r sioe yfory!
Byddwn ni’n anfon llythyr
ein ffrindiau.

3

Dywedaist ti i am y parti.

Roeddech chi’n siarad hi.

Ddoe, ces i anrheg Siân.

Allwch chi roi’r gwaith os gwelwch yn dda?

Rhaid i fi ysgrifennu e-bost !

4

Dw i’n byw Aberystwyth.

Hoffwn i weithio swyddfa.

Mae e’n ddisgybl Ysgol y Maes.

Mae’r llyfr fy mag.

Rydyn ni’n mwynhau canu côr.

Rhaid i ni aros rhes.

Byddwn ni’n teithio y bws.

Mae’r parti cael ei gynnal canolfan hamdden.