Cysyllteiriau

1

Ffrindiau

Rwy eisiau apelio atoch chi heddiw i beidio â thaflu sbwriel ar yr iard achos mae’n wael i’r amgylchedd ac mae’n beryglus i iechyd a diogelwch hefyd. Dyma beth hoffwn i weld yn digwydd.

Yn gyntaf, hoffwn i chi roi’ch sbwriel mewn bin neu dwba ailgylchu ac yna, rwy’n gofyn i chi godi unrhyw sbwriel sydd ar yr iard. Cofiwch olchi’ch dwylo’n ofalus.

2

a
yn olaf
wedyn
achos
yn gyntaf
felly
ac
Yn y diwedd
nesa
yna
ar ôl i fi
ond
Cawson ni wyliau erchyll eleni,
, roedd hi’n bwrw glaw bob dydd.
, roedd y bwyd yn y gwesty’n oer
diflas.
, penderfynon ni ddod adre’n gynnar
roedden ni wedi cael llond bol.