Atalnodi

1

. , ? ! '

2

Ysgol y Nant
Pant-du
PB3 9CD
22 Mawrth
Annwyl Mr Tomos,
Diolch i chi am ddod i siarad â’n dosbarth ni ddoe
Roedd pawb wedi mwynhau’r ymweliad yn fawr iawn ac rydym wedi bod yn plannu hadau yn yr ardd, fel roeddech chi’n dangos i ni.
Twm, “Dyna’r diwrnod gorau yn yr ysgol
. Mae e eisiau i chi ddod i’r ysgol eto cyn diwedd y flwyddyn i ni gael gweld sut
planhigion wedi tyfu.
Unwaith eto, diolch yn fawr Mr Tomos. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld eto cyn bo hir.
Yn gywir,
Rhys
Ysgrifennydd y Cyngor Ysgol